Systém Omnicube je univerzálnou platformou pre riešenie širokého spektra úloh intelektuálneho monitoringu v podnikoch z rôznych odvetví. Riešenie umožní efektívne kontrolovať priemyselné zariadenia, personál, dopravu, parametre okolia, spotrebu zdrojov a mnoho ďalších vecí. 

Výhody Omnicube

Univerzálnos
Podporovanie zariadenia a záznamy rôznych vykonávateľov. Integrácia dodatočných zariadení podľa potrieb objednávateľa. 
Kompletnosť
Systém rieši široké spektrum úloh v podniku. Všetky potrebné moduly a subsystémy pre plnohodnotnú a finálnu realizáciu sa poskytujú v rámci riešenia Omnicube. 
Integrácia s vonkajšími systémam
Univerzálna integrácia so systémami ERP a CRM (1C, SAP atď.) prostredníctvom REST API. 
Pohyblivosť
Systém sa individuálna nastavuje a dopracuje v súlade s úlohami objednávateľa. 
Inovačnosť
Používame najpoprednejšie technológie, medzi ktorými sú: Сloud Сomputing – oblakové výpočty; Fog Computing – výpočty na periférii, ktoré umožňujú odbremeniť informačné technológie - infraštruktúru podniku; bezdrôtové predávanie dát podľa technológie LPWAN.
Монтажная область 6 копия 16
Jednoduchosť
Nemá potreby zamestnávať dodatočný personál. 
Pohodlnosť
Názorný grafický interface, ktorý umožňuje spracovávať dáta a pripravovať správy v režimu bežného času v rôznych formátoch (excel, grafy, diagramy). Predvídaný chránený prístup z mobilných zariadení a servis uvedomení.  
Možnosť nákupu servisov systémy „ako služby“
V oblakovom variante nákupu systému sú nízke kapitálové náklady, nízke zaťaženie existujúcich výpočtových kapacít, možnosti pružného platenia. 

Technologickí partneri

Neustála a plodná spolupráca s vedúcimi technológiami nám umožňuje vyvíjať pokrokové riešenia na trhu