Omnicube.Eco – Ekologický monitoring

Systém ekologického monitoringu Omnicube.Eco slúži pre automatickú nepretržitú analýzu koncentrácie znečisťujúcich látok vo výronoch podnikov, grafické znázornenie výsledkov, prípravu správ a zasielanie poplašných uvedomení o porušení noriem alebo vzniku mimoriadnych situácií. Podľa potreby funkcionál systému môže byť rozšírený dodaním rôznych snímačov (snímače teploty, vlhkosti, tlaku; merače spotreby a snímače obehu)