Omnicube.Staff –Intelektuálny monitoring personálu.

Intelektuálny monitoring personálu umožňuje kontrolovať miesta, kde sa nachádza a pracuje personál, a taktiež parametre životnej činnosti pracovníkov, čo prispieva k zvýšeniu úrovne bezpečnosti v podniku.

Systém monitoringu personálu je široko vyžiadaný vo vysoko technologických (vysoký stupeň automatizácie a pomerne malý počet obsluhujúceho personálu) podnikoch zvlášť so zvýšenou úrovňou rizika a prísnymi kritériami hodnotenia fyzického stavu pracovníkov. 

 

Základné funkčné systémové moduly:  

Autorizácia pracovníkov na zariadeniach
V najjednoduchšom prípade pracovník, ktorý zodpovedá za proces (operátor), sa určuje monitoringovým systémom po jeho autorizácie na zariadení (môže sa vykonávať v automatickom režimu). Pritom sa rešpektuje výmenný rozvrh. Celková analýza parametrov výrobného procesu v spojitosti s operátorom umožňuje zhodnotiť účinnosť jeho práce, vrátane súladu činností operátora s priemyselným harmonogramom (korekcia režimov).  
​Kontrola miesta, kde sa nachádza personál
Pracovníci sa zabezpečujú špeciálnym označením, ktoré umožňuje určiť so zadanou presnosťou miesto, kde sa nachádzajú v určitých zónach. Pritom sa určuje skutočný čas, kde sa nachádza pracovník na pracovisku a čas, ktorý sa utráca na nepracovné potreby. Užívateľ systému dostane pohodlný inštrument pre analýzu štatistiky miest, kde sa nachádza personál. 
Kontrola fyzického stavu personálu
Monitoring fyzického stavu pracovníkov (pohyblivosť, pulz, pád atď) sa uskutočňuje s pomocou špeciálnych prenosných prístrojov (väčšinou to sú náramky). Pritom systém má možnosť generovať poplašné uvedomenia o mimoriadnych situáciach. Prenosné zariadenia majú možnosť spätného kontaktu pre predávanie súrnej informácie, zapnutie alarmu, alebo naopak o vypnutí alarmu. 
​Kontrola prítomnosti inštrumentu a ochranných prostriedkov
Systém umožňuje kontrolovať prítomnosť u pracovníka ochranných prostriedkov alebo inštrumentu, vrátane zadaných pravidiel pre zónu, v ktorej sa nachádza. S tým cieľom sa kontrolovaný predmety zabezpečujú špeciálnym rádiovým označením, a určenie prítomnosti sa zabezpečuje prenosným prístrojom (náramkom).