Omnicube.Staff –Intelektuálny monitoring personálu.

Intelektuálny monitoring personálu umožňuje kontrolovať miesta, kde sa nachádza a pracuje personál, a taktiež parametre životnej činnosti pracovníkov, čo prispieva k zvýšeniu úrovne bezpečnosti v podniku.

Systém monitoringu personálu je široko vyžiadaný vo vysoko technologických (vysoký stupeň automatizácie a pomerne malý počet obsluhujúceho personálu) podnikoch zvlášť so zvýšenou úrovňou rizika a prísnymi kritériami hodnotenia fyzického stavu pracovníkov. 

 

Základné funkčné systémové moduly:  

Autorizácia pracovníkov na zariadeniach
V najjednoduchšom prípade pracovník, ktorý zodpovedá za proces (operátor), sa určuje monitoringovým systémom po jeho autorizácie na zariadení (môže sa vykonávať v automatickom režimu). Pritom sa rešpektuje výmenný rozvrh. Celková analýza parametrov výrobného procesu v spojitosti s operátorom umožňuje zhodnotiť účinnosť jeho práce, vrátane súladu činností operátora s priemyselným harmonogramom (korekcia režimov).  
​Kontrola miesta, kde sa nachádza personál
Pracovníci sa zabezpečujú špeciálnym označením, ktoré umožňuje určiť so zadanou presnosťou miesto, kde sa nachádzajú v určitých zónach. Pritom sa určuje skutočný čas, kde sa nachádza pracovník na pracovisku a čas, ktorý sa utráca na nepracovné potreby. Užívateľ systému dostane pohodlný inštrument pre analýzu štatistiky miest, kde sa nachádza personál.