Cloud computing

Spoločnosť Netcube vytvorila vlastnú Cloudovú infraštruktúru podľa najvyšších štandardov technologických lídrov IT priemyslu. Je rozmiestnená na ruskej platforme Data Pro, ktorá je certifikovaná podľa normy Tier 3. Infraštruktúra poskytuje možnosť ponúkať IT servisy ako cloudové služby odkiaľkoľvek, kde je internet.

Netcube Cloud - najlepšie riešenia od IT lídrov:

 

 

Výhody cloudovej infraštruktúry

Zníženie nákladov na IT 
- Absencia kapitálových investícií do zariadení a licencií
- Zníženie prevádzkových nákladov na zamestnancov a servisné zmluvy


Škálovateľnosť
- Schopnosť meniť zdroje 1 kliknutím
- Zvýšenie produktivity na žiadosť


Jednoduché ovládanie
- Pohodlný a bezpečný prenos zdrojov do cloudu a späť


Efektívnosť
- Spustenie viacerých aplikácií v izolovanom prostredí
- Zvyšovanie efektívnosti využitia výpočtových zdrojov
- Klonovanie a zálohovanie

 

Netcube cloud založený na technológiách Cisco je efektívnym riešením pre vytvorenie virtuálnej IT infraštruktúry. Prečo?

Používané Technológie
 • Sieťová infraštruktúra a servery Cisco
  - Technická podpora s certifikátom TSD
  - Každoročný audit Cisco
  - Obchodné procesy zodpovedajú ITIL
 • EMC systémy na ukladanie dát
 • Virtualizačná platforma VMWARE

Bezpečnosť
 • Dodržiavanie požiadaviek zákonov Ruskej federácie č. 149-FZ (federálneho zákona) o informáciách, informačných technológiách a ochrane informácií, č. 152-FZ o osobných údajoch, príkazov FSTVK (Federálnej služby pre technickú a vývozovú kontrolu) Ruska č. 17 a č. 21.
 • Firewally Cisco ASA 5585
 • Systém detekcie neoprávnených vstupov Cisco FirePower
 • Systém kontroly prístupu Cisco ISE


Spoľahlivosť

 • Úroveň dostupnosti cloudových služieb do 99,8%
 • Zálohovanie dát na úrovni VM podľa individuálneho plánu zákazníka
 • Nepretržité monitorovanie stavu VM a upozornenie Partnera pri zmene stavu
 • Platforma cloud Netcube sa nachádza v dátovom centre DATA PRO certifikovanom podľa normy Tier 3
 • Celodenná podpora kvalifikovaných inžinierov (certifikáty CCIE, VCP atď.)


Všetky druhy cloudov

 • Súkromné
 • Verejné
 • Hybridné

 

Netcube Cloud


 

Infraštruktúra

Služba prenájmu virtuálnej infraštruktúry Vám umožňuje upustiť od veľkých jednorazových nákladov spojených s nákupom zdrojov, ich umiestňovaním a poskytovaním efektívnosti (elektrina, chladenie, opravy atď.).
 

Funkcie:

• Vytváranie a riadenie virtuálnych strojov akejkoľvek konfigurácie
• Vytvorenie interných a smerovaných sietí (s prístupom na internet alebo k externému fyzickému zariadeniu)
• Inštalácia akéhokoľvek systému a aplikačného softvéru
•  Sťahovanie ISO obrazov a šablón virtuálnych strojov

Zálohovanie dát

Táto služba Vám umožňuje zálohovať datá z infraštruktúry klienta do cloudu Netcube a zabezpečiť bezpečné ukladanie dát a ich rýchle obnovenie.
 

Výhody cloudového zálohovania dát Netcube:

• Teritoriálne distribuované ukladanie kópií dát
• Absencia potreby mať vlastný archív záložných kópií
• Jednoduché vytváranie a obnovenie záložných kópií
• Zjednotené riadiace rozhranie
• Minimálny čas implementácie
• Poskytovanie záložných kópií na pevnom disku

Funkcie Cloudovej bezpečnosti Netcube:

• Zabezpečenie integrovaného prístupu k organizácii subsystému antivírusovej ochrany
• SenderBase - Monitorovanie e-mailovej a webovej prevádzky s databázou reputácií IP adries
• Blokovanie spamu
• Integrácia s adresárovou službou Active Directory
• Zabránenie úniku dát
• Flexibilné nastavenie prístupových práv
• Generovanie výkazov o aktivite používateľov

Pracovisko

Organizácia virtuálnych pracovísk podľa modelu DaaS (Desktop as a Service) s vysokou úrovňou informačnej bezpečnosti. Pracovisko vždy a všade.


Funkcie:

• Na pracoviskách je už nastavený operačný systém Microsoft Windows 
• Pripojenie periférnych zariadení
• Prístup do firemnej siete
• Okamžité pridelenie dodatočných zdrojov na žiadosť
• Inštalácia dodatočného softvéru na žiadosť
 

Výhody:

• Šetrenie času a peňazí: rýchle a pohodlné vytváranie nových pracovných miest, riadenie existujúcich, zníženie spotreby energie, internetovej prvádzky, finančných nákladov
• Bezpečnosť: chránené komunikačné kanály a šifrovanie dát, datá pracovísk sú uložené v cloude
• Spoľahlivosť:  zálohovanie dát, podpora vysokokvalifikovaných špecialistov
• Mobilita: Prístup odkiaľkoľvek na svete, kde je internet              
• Flexibilita: integrácia s lokálnou a cloudovou infraštruktúrou