Intelektuálne servisy pre budovy

Riešenie je určené na zvýšenie účinnosti práce údržbárskych organizácií, zníženie nákladov na údržbu budovy, a taktiež poskytuje rôzne servisy pohodlia užívateľom (pracovníkom kancelárie, obyvateľom viacbytového domu atď.).

Systém Omnicube.Building umožňuje 24 hodiny denne zberať údaje z mnohých snímačov, prenášať do analytického centra alebo vykonávať automatizované činnosti spojené s ich analýzou. Programové zložky systému sa dá rozložiť ako vnútri sieti podniku, tak aj v podobe oblakového servisu, čo umožní minimalizovať kapitálové náklady na zariadenie a programové zabezpečenie. 

 

 

Základné funkčné systémové moduly:  

Automatická evidencia spotreby vody, tepla a elektrin
Prenos ukazovateľov prístrojov pre spotrebu zdrojov sa vykonáva v automatickom režimu podľa technológie bezdrôtového predávania dát LPWAN. Servis je najaktuálnejší pre viacbytové domy, podniky s veľkým množstvom pracovných jednotiek, ktoré vyžadujú zvláštnu evidenciu spotreby zdrojov.  
Fyzická bezpečnosť a kontrola prístupu
Monitoring otvárania dverí a okien spolu so systémami Systém kontroly fyzického prístupu umožňuje kontrolovať prítomnosť ľudí v miestnostiach (vrátane obsluhujúceho personálu), zamedzovať mimoriadne situácie spojené s otvorenými oknami atď. 
Inžinierske systémy
Kontrola fungovania inžinierskych systémov budovy, vrátane monitoringu teploty vody/tepelného nosiča v potrubí, vzduchu v klimatizačných systémoch atď
Inžinierska bezpečnosť
Kontrola pretekania s funkciami automatického blokovania systému pre zásobovanie vodou a zasielanie uvedomení. Zamedzenie mimoriadnych situácií, spojených s poškodením majetku. 
​Kontrola parametrov okolia
Monitoring mikroklímy v miestnostiach sa skladá s kontroly teploty a vlhkosti vzduchu, ako aj úrovne uhličitého plynu. Je možné riadenie klimatizačných a ohrievacích systémov na základe významov parametrov monitoringu. 
Riadenie svetla

Riadenie osvetlenia, vrátane automatickej regulácie jasu osvetlenia v súlade s udalosťami alebo zadaným scenárom, zabezpečuje šetrenie elektrickej energie a dodatočný komfort. Realizovaná integrácia so systémami luminiscenčnej diódy osvetlenia výroby Philips.

Servis je aktuálny pre kancelárie, technologické budovy. 

A taktiež veľa iných vecí: 

  • Kontrola premiestnenia a miest objektov
  • Kontrola obsluhujúceho personálu
  • Kontrola priestorov na parkovisku
  • Videokontrola, domáci videotelefón
  • Pohodlný servis zaobchádzania, volanie obsluhujúceho personálu
  • Kontrola naplnenia zhádzky odpadkov
  • Chytré poštové schránky (ukazujú, či je pošta a zasielajú uvedomenia)