Omnicube.Agro - monitoring pre podniky A poľnohospodárskej sféry

Keď používame diaľkové bezdrôtové spojenie (do 50 km) podľa technológie LPWAN, systém Omnicube.Agro umožňuje zberať informácie z širokého spektra senzorov charakterizujúcich stav pôdy, fyzické parametre živočíchov a podmienky uschovávania úrody. Použitie výsledkov monitoringu umožňuje zvýšiť účinnosť práce poľnohospodárskych podnikov a prispieva k znížení nákladov a strát.

​Kontrola stavu pôdy
Na pozemkoch osevov, so skleníkmi atď. sa montujú snímače stavu pôdy, ktoré môžu rešpektovať vlhkosť a teplotu pôdy, obsah hnojív, počet slnečné žiarenie, vlhkosť a teplotu vzduchu. To dovolí plánovať činnosti pre spracúvanie pôdy na základe faktického stavu a prognózy vývoje udalostí so zreteľom na individuálne zvláštnosti pozemkov poľa. 
​Kontrola klimatických parametrov
Dáta snímačov teploty, vlhkosti a osvetlenia v skleníkoch sa používajú pre automatickú reguláciu klimatických podmienok, napríklad, prostredníctvom automatického otvárania/zatvárania okien. Umelecké osvetlenie v skleníku sa dá optimalizovať s cieľom šetrenia elektrickej energie podľa štatisticky spracovaných údajov snímača osvetlenia. 
​Kontrola uschovania úrody
Na skladoch zber a analýza údajov o vlhkosti, stavu vzduchu, obsahu plynu umožňuje stanoviť nežiadúce zmeny a včasne lokalizovať úseky pokazenia, čo dopomáha znížiť objem strát počas uschovania. 
​Monitoring stavu živočíchov
Aplikovanie systému Omnicube.Agro v chovu dobytka (zvieratá sa zabezpečujú špeciálnymi prenosnými senzormi) umožňuje kontrolovať parametre životnej činnosti živočícha a na základe anomálnych hodnôt stanoviť ochorenie. Z inej strany, systém pomáha určiť špecifickú dobu v živote živočícha, napríklad, automaticky určovať priaznivú dobu pre rozmnožovanie.